Informare Operator Asociat

Informații privind operatorii asociați

conform articolului 26 alineatul 2 teza 2 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

 

 

De ce acționăm în calitate de Operatori asociați?

Pe durata desfășurării proiectului Cartier Hub, CEETRUS și NOD Makerspace lucrează în strânsă colaborare. Această prevedere se aplică și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Părțile au stabilit în comun succesiunea în care aceste date vor fi prelucrate în cadrul fiecărei etape a prelucrării. Prin urmare, părțile acționează în calitate de operatori asociați responsabili pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul etapelor de prelucrare specificate mai jos (articolul 26 din RGPD).

 

Pentru ce etape ale prelucrării acționează Părțile în calitate de Operatori asociați?

CEETRUS și NOD Makerspace derulează în comun activități de promovare a spațiului de coworking din cadrul Cartier Hub aflat în locația Drumul Taberelor. În acest sens, părțile folosesc în comun datele cu caracter personal date ale vizitatorilor site-ului Cartier Hub precum și cele din cadrul newsletter-ului Cartier Hub.

 

Asupra căror aspecte au convenit Părțile?

Ca parte a prelucrării în comun în temeiul legislației privind protecția datelor, CEETRUS și NOD Makerspace au convenit care dintre acestea îndeplinește diferitele obligații din cadrul RGPD. Acestea se referă în special la respectarea drepturilor persoanelor vizate și a obligațiilor de informare prevăzute la articolele 13 și 14 din RGPD.

Acest acord este necesar deoarece site-ul https://drumultaberelor.cartierhub.ro/ și newsletter-ul Cartier Hub prelucrează date cu caracter personal în diferite etape ale prelucrării și prin diferite sisteme exploatate de către CEETRUS sau NOD Makerspace.

Etapă a prelucrării / Sistem TI Obligațiile trebuie să fie îndeplinite de:
Colectare informații site CEETRUS
Operare newsletter CEETRUS
Contactare prospecți NOD Makerspace

 

Ce reprezintă acest lucru pentru persoanele vizate?

Chiar și în cazul în care Părțile acționează în calitate de operatori asociați, acestea îndeplinesc cerințele privind protecția datelor în conformitate cu responsabilitățile care le revin pentru etapele specifice ale prelucrării, după cum urmează:

  • În cazul în care Părțile acționează în calitate de operatori asociați,
    • CEETRUS este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul colectării informațiilor de pe site și a operării newsletter-ului și
    • NOD Makerspace este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul contactării prospecților.
  • CEETRUS și NOD Makerspace furnizează persoanei vizate informațiile la care se face referire în articolele 13 și 14 din RGPD, în mod gratuit, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. În acest scop, fiecare dintre părți furnizează celeilalte părți toate informațiile necesare din domeniul său de activitate.
  • Părțile se informează reciproc fără întârziere cu privire la orice solicitare formulată de persoanele vizate. Părțile își furnizează reciproc toate informațiile necesare în vederea soluționării cererilor de acces.
  • Drepturile în materie de protecție a datelor pot fi opozabile atât CEETRUS, cât și NOD Makerspace. În principiu, persoanele vizate primesc informațiile de la organizația pe care au contactat-o în vederea exercitării drepturilor.